Duurzaam

DUURZAAM

Basisbeginselen
Standpunten
Organisatie
Referenties

Toevoegingen:

- Eerste boek referentie (29112004)
- Eerste beeld referentie (29112004)
- Eerste uitgangspunten (28112004)
- Deelname pagina ingevuld (27112004)
- Ontstaan tekst ingevuld (26112004)
- Eerste standpunten economie ingevuld (24112004)
- Alle basispagina's toegevoegd (07112004)

Wijzigingen:

- Tweede reactie op de economie standpunten (30052005)
- Aankondiging einde (09072005)

Inbreng:

- Mening
- Suggestie

Waardering:

Hier niet mogelijk


Attentie

Beste bezoeker, dit initiatief houdt op te bestaan in de huidige vorm.
Het was een experiment. Het gaf echter niet inhoud aan wat moest gebeuren.

Een nieuw initiatief is gestart onder de naam Virtuele Partij. Daar gaan we verder.

Deze pagina's blijven nog even staan tot ik tijd heb om ze weer door persoonlijke pagina's te vervangen.

Een nieuwe maatschappelijke en politieke beweging?

Het geloof in de politiek is laag, het geloof in de maakbaarheid van de samenleving is nog lager, mensen voelen zich een speelbal van machten die ze niet kunnen beinvloeden, de aarde wordt uitgeput, keer op keer moeten we boeten voor kortzichtige besluiten uit het verleden. Trends van de laatste jaren (bv individualisering) leveren heel veel spanning op in het maatschappelijke gewricht.
Kortom, het huidige politieke systeem voldoet niet meer!

Deze website zal voorlopig dienen als startpunt voor een nieuwe maatschappelijke en politieke beweging gericht op het begrip duurzaamheid.

Er zijn vier elementen die ertoe bijdragen dat dit in gang is gezet:

 • De huidige politieke partijen hebben of een volledig gebrek aan ideologische beginselen of hebben beginselen die komen uit de 19e of 20e eeuw.
 • De huidige politieke partijen hebben nog een organisatiestructuur en partijdemocratie die in essentie nog stamt uit het begin van de 20e eeuw.
 • Veel van de huidige politieke partijen en belangenorganisaties zijn gericht op korte termijn veranderingen. Dit korte termijn denken en handelen is echter uitermate inefficient op de lange duur en werkt ernstige mistanden in de hand (zoals in hoog tempo verbruiken van veel natuurlijke hulpbronnen).
 • De principes van de huidige democratie en het staatsbestel zijn al meer dan 150 jaar oud en gebasseerd op een samenleving uit het stoomtijdperk.

Wat te doen?
We starten met een aantal uitgangspunten. Maar deze uitgangspunten kunnen nog wijzigen/uitbreiden wanneer meer mensen zich met dit initiatief gaan bemoeien.

 • Het moet een combinatie worden van een politieke partij, een media-orgaan, een lobby-beweging en een (financiele) belangenorganisatie.
 • Het merendeel van de organisatorische en inhoudelijke activiteiten zullen online plaatsvinden. Laagdrempelige participatie met mechanismen om goede bijdrages te stimuleren, zijn belangrijk voor een modern democratisch gehalte.
 • De sterke kanten van ieder individu moet zoveel mogelijk benut worden in de daarbij passende disciplines binnen een organisatie.
 • Er moet een permanente discussie plaatsvinden over de uitgangspunten, standpunten en werkwijzes van de beweging.
 • ....

Het initiatief start hier op het web doormiddel van een stevige periode van interactie tussen belangstellenden. Uit die interactie moeten de contouren van de beweging komen. Vervolgens kan dan, indien levensvatbaarheid aannemelijk is, de stap naar het daadwerkelijk starten gemaakt worden.
Maar aangezien het begrip Lange Termijn Denken centraal staat, duurt de interactie periode zo lang als nodig is.

Welke stappen worden gezet?
Een eerste inventarisatie levert het volgende rijtje op:

 • Veel lezen en materiaal verzamelen
 • Uitgangspunten bepalen
 • Manier van interactie bepalen (forums, wiki, moderators, contra-experts,...)
 • De organisatievorm bedenken (structuur, sturing, leiding?, financien)
 • Doelen stellen
 • Een echte website opzetten
 • Meer mensen betrekken
 • Eerste standpunten formuleren
 • Scenario's neerzetten om levensvatbaarheid te bepalen
 • Andere organisaties betrekken

Is dit alles?
Ja, dit is nog even alles. Het initiatief is begonnen op zondag 10 oktober 2004. Stapje voor stapje moet het meer vorm krijgen.
Laatste wijziging: 29 november 2004
Wil je meedoen? Mail dan even naar Duurzaam.